Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan gjør jeg en bruker til godkjenner?

For å gi en bruer tillatelse til å godkjenne dagsordener i et utvalg, skal du ha rettigheten som dagsordenansvarlig. Deretter skal du sikre deg at brukeren er medlem av utvalget, og at utvalget har aktivert godkjennelses-funksjonen. 

Slik gjør du en bruker til godkjenner i en dagsorden: 

  • logg inn i Prepare
  • klikk på Utvalg i venstremenyen 
  • velg et utvalg hvor det skal være godkjennere 
  • klikk på linken Rediger i listen "Brukere" 
  • finn den aktuelle brukeren på listen, og kryss av i boksen utenfor godkjenner eller sekundær godkjenner (innstillingene dine blir lagret automatisk) 

  • klikk på Lukk for å gå ut av brukerlisten 

Når du aktiverer godkjennelse på en sak, vil de brukerne du har valgt å være godkjennere automatisk kunne godkjenne selve saken. Bemerk at det kun er publiserte dagsordener som kan godkjennes. 

Viktig: rollene som godkjenner og sekundær godkjenner vedvarer også i fremtidige saksordener i samme utvalg. Når du aktiverer godkjennelser til en sak, blir disse rollene vist på statuslisten over godkjennelser. Brukere som godkjenner kan derfor automatisk godkjenne fremtidige saker. Sekundære godkjennere skal aktivt velges i listen over saken om rollen skal tre i kraft. 

Les hvordan du redigerer godkjenner-rollene i en sak i dagsordenen her

Info: du kan også tildele godkjenner-rollen ved å gå inn under den enkelte brukers innstillinger. Klikk på Brukere i venstremenyen, og finn den brukeren du vil gjøre til godkjenner. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?