Hvordan kan vi hjelpe?

Last ned oversikt over brukere

Du kan nå laste ned en oversikt over alle dine aktive brukere i FirstAgenda.

Brukerlisten inneholder fornavn, etternavn og e-post, og blir hentet ned i .csv-format (comma-separated values), dvs en kommaseparert fil som koker all data ned i samme format og avskiller det med komma. Det er et svært enkelt tekstformat som brukes til å overføre større mengder data mellom programmer og mellom databaser. Videre kan du enkelt og raskt bearbeide data videre i et annet program - for eksempel ved å laste filen opp i Outlook for å sende ut en fellesmail eller lignende. 

Du kan hente listen ved å klikke på "Brukere" i venstremenyen og videre på linken "Print brukere", som er plassert øverst til høyre på siden. 

CSV OG EXCEL 

Hvis du velger å åpne .csv-filen i Excel, vil alle informasjonene bli vist i samme kolonnen. 

For å skille informasjonene fra hverandre i excel, skal kolonnen markeres, og hvor du under "Data" velger "Tekst til kolonner". Her skal du sørge for å velge "Komma" som avgrenseren. 

I forhold til formateringen av æ, ø og å, har excel, som det eneste program på nåværende tidspunkt vanskeligheter med å avlese spesialtegn korrekt. Vi avventer en oppdatering fra Microsoft som kan løse problemet.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?