Hvordan kan vi hjelpe?

Kan jeg fjerne brukere fra en fortrolig sak? - uten integrasjon

Hovedreglen er at når en møtedeltager er tilknyttet et utvalg, har vedkommende adgang til hele dagsordenen/referatet innenfor utvalget. Det vil si møtedeltageren både se åpne og lukkede punkter. I et utvalg kan det være behov for å gjennomgå personsaker eller fortrolige dokumenter, som kun enkelte av utvalgets medlemmer har lov til å se. I slike situasjoner har man som dagsordensamler, mulighet for å gå inn på det aktuelle lukkede punktet og fjerne de brukere som ikke skal ha adgang til det spesifikke punkt. Brukere kan fjernes fra lukkede punkter både på frigivne og ikke frigivne dagsordener og referater.

Fjern bruker fra lukket punkt - utvalg uten integrasjon

  • Gå inn under Møter
  • Klikk på den dagsorden det dreier seg om og klikk "Rediger"
  • Gå inn uder det lukkede punkt, som du ønsker å fjerne brukere fra
  • klikk på linken Brukeradgang og fjern fluebenet foran de brukere, som ikke skal ha adgang til punktet

Husk, at det utelukkende kun vil være dette ene lukkede punkt, som brukerne ikke vil ha adgang til.  

  • Klikk Lukk for å lagre endringene.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?