Kan jeg fjerne brukere fra en fortrolig sak?

Hovedreglen er at når en møtedeltager er tilknyttet et utvalg, har vedkommende adgang til hele dagsordenen/referatet innenfor utvalget. Det vil si møtedeltageren både se åpne og lukkede punkter. I et utvalg kan det være behov for å gjennomgå personsaker eller fortrolige dokumenter, som kun enkelte av utvalgets medlemmer har lov til å se. I slike situasjoner har man som dagsordensamler, mulighet for å gå inn på det aktuelle lukkede punktet og fjerne de brukere som ikke skal ha adgang til det spesifikke punkt. Brukere kan fjernes fra lukkede punkter både på frigivne og ikke frigivne dagsordener og referater.

FJERN BRUKER FRA LUKKET PUNKT - UTVALG MED INTEGRASJON

  • gå inn under Møter
  • Finn den aktuelle agendaen med et lukket punkt, du vil fjerne en bruker fra og klikk på organge-pilen til høyre
  • i den detaljerte dagsordenoversikten, scroller du ned til det lukkede punktet som du ønsker å fjerne brukere fra. Det lukkede punktet, kan gjenkennes på den lukkede hengelås som du vil se ved siden av punktet 
  • Klikk på brukerikonet  for å åpne brukeroversigten
  • Fravelg brukere som ikke har tilgang til punktet

Husk, at det utelukkende kun vil være dette ene lukkede punkt, som brukerne ikke vil ha adgang til.  

  • Klikk Lukk for å lagre endringene.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?