Hvordan kan vi hjelpe?

Kan en bruker få tilgang til et møte uten å være utvalgsmedlem?

Ja, det kan du via funksjonen "Ekstra møtedeltager". Med "Ekstra deltager" er det mulig for en bruker å delta på møter uten å være utvalgsmedlem. En "ekstra deltager" deltar på lik linje med utvalgsmedlemmer og kan dele kommentarer, ta notater, markere og se lukket materiale på de møtene brukeren får adgang til. 

slik legger du til en ekstra møtedeltager på et møte

  • logg inn som dagsordenansvarlig i webversjonen av FirstAgenda 
  • klikk på "Møter" i venstremenyen og gå inn på det aktuelle møtet 
  • klikk på "Møtedeltagere" øverst på siden ved møtets informasjoner 

  • en oversikt kommer frem hvor listen over møtets deltagere er synlig i venstre side. Til høyre har du mulighet for å søke på brukere*, som skal delta på møtet som "Ekstra deltager".
  • marker ut fra den bruker som skal delta 
  • brukeren / den ekstra deltageren er nå en del av listen over møtets deltagere i listen til venstre 
  • den ekstra deltageren kan nå logge inn og har adgang til møtet på lik linje med utvalgsmedlemmene 
  • lagre listen ved å klikke på "Lukk" nederst 

Du har nå lagt til en ekstra møtedeltager på møtet. Du kan alltid fjerne vedkommende igjen ved å åpne listen og fjerne krysset du nettopp har satt. 

bemerk: 

  • Dagsordener som er opprettet via den manuelle møteopprettelse, skal behandles igjen etter at de ekstra møtedeltagerne er tilføyd. 
  • *at listen over brukere, som kan tilknyttes som ekstra deltager til møtet omfatter alle brukere i organisasjonen - unntatt de brukerne som allerede er tilknyttet møtet eller dem som er utvalgsmedlemmer / øvrige medlemmer. Hvis du for eksempel vi invitere en ekstern person til å delta på et spesifikt møte, så skal vedkommende først opprettes som bruker i FirstAgenda. Du kan godt tilknytte brukeren til møtet selv om vedkommende enda ikke har akseptert sin invitasjon til FirstAgenda. 
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?