Hvordan tilføyes brukere til flere organisasjoner

Hvis din organisasjon har flere enn en FirstAgenda organisasjon, er det enkelt å legge til nye brukere til den ekstra FirstAgenda organisasjon, som dere kan opprette ved å benytte funksjonen Legg bruker til organisasjon. Forutsetningen for at det kan la seg gjøre, er at de forskjellige organisasjoner er registrert under samme enhet, og at den bruker dere tilknytter allerede er opprettet i en av de øvrige organisasjoner. Ring eller skriv til oss for å få registrert dine organisasjoner under samme enhet.

Ved å tilføye brukerne til en organisasjon, slipper dere som administrator for å skulle gjenta opprettelsesprosedyren for hver enkelt bruker i hver eneste organisasjon. Og for brukerne er det enklere, fordi de automatisk vil bli aktiveret i de forskjellige organisasjoner, i det øyeblikk administrator tilknytter brukeren til en ny organisasjon. Møtedeltageren unngår derfor å skulle gå igjennom det samme opprettelsesflowet flere ganger. 

Viktig, brukeren skal være opprettet i minst en organisasjon, for at du kan knytte brukeren til en annen organisasjon.

Slik TILFØyer DU EN BRUkER TIL EN ORGANISAsjON:

  • velg den organsiasjon, hvor du vil opprette brukeren
  • gå inn, under menyen Bruker
  • klikk på knappen, Tildele brukeren til organisasjon
  • Tast så inn e-mailadressen på den bruker, som du vil legge til
  • velg den bruker, som skal ha adgang til organisasjonen, og klikk på linken Tildele brukeren til organisasjon

  • brukeren er nå lagt til og vil motta en velkomstmail med beskjed om at han/hun har adgang til organisasjonen

Neste gang brukeren logger på FirstAgenda, vil brukeren kunne finne organisasjonen i menyen til venstre på sin iPad. På web skal organisasjonen velges i dropdown-listen, øverst i høyre hjørne.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?