Hvordan sletter jeg en bruker?

Overvej om du vil slette brukeren eller deaktivere brukeren. En deaktiveret bruker kan ikke logge på og lese dagsordner og protokoller i en organisasjon, men man kan få brukeren frem igjen via listen "Vis inaktive brukere" og aktivere på ny, hvis brukeren skal have adgang til organisasjonen igjen.

Hvis du sletter en bruker, vil det ikke være muligt å gjenaktivere brukeren. Brukeren er slettet i organisasjonen, og du skal oprette brukeren påny, for at brukeren kan få adgang. 

Slik deaktiverer du en bruker 

  • klikk på Brukere i venstremenyen 
  • klikk på brukeren du ønsker å deaktivere 
  • bla ned til Innstillinger og klikk på knappen ved siden av aktiv 
  • klikk Lagre 

En deaktivert bruker har ikke lenger mulighet for å logge inn og lese dagsordener eller referater i en organisasjon som brukeren tidligere var aktiv i. 

Gjenaktiver en bruker 

Ønsker du å gjenaktivere en bruker igjen, vil du kunne finne den tidligere deaktiverte brukeren i FirstAgenda. Trykk på Vis inaktive brukere til høyre siden som heter Brukere

SÅDAN SLETTER DU EN BRUGER

Bemerk: en bruker skal deaktiveres først, før det er muligt å slette brukeren. 

  • klikk på "Brukere" i venstremenuen
  • klikk på "Vis inaktive brukere"
  • klikk på "Slet" ud for den/de bruker(e), du ønsker å slette

Brukeren(e) er nu slettet.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?