Hvordan gjør jeg en bruker til administrator?

Rettigheten som administrator kan kun gis av en bruker som allerede er administrator i deres organisasjon. Dagsordenoppretter kan ikke tildele noen rettigheten som administrator. 

slik gjør du en bruker til administrator

  • logg inn i First Agenda 
  • klikk på Brukere i venstremenyen 
  • velg den brukeren som skal gjøres til administrator 
  • bla ned til Organisasjon og aktiver skyteren til Administrator, slik at den blir grønn
  • klikk Lagre 

Du har nå gjort en bruker til administrator. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?