Hva kan jeg endre på en bruker?

Er du administrator eller dagsordensamler, kan du foreta endringer på en bruker, som forklart nedenfor. Som sluttbruker eller møtedeltager, kan du også selv rette i din profil. Du skal blant annet selv sørge for at din private mail og mobilnummer er oppdatert. 

For å gjøre endringer i en bruker, velg menyen Brukere og klikk på brukeren du vil redigere.

Rett kontaktdata

Som for- og etternavn, arbeidsmail og mobilnummer. Privat mail adresse, kan rettes av brukeren selv eller av FirstAgenda Support.

Du kan også laste opp profilbilder til brukere. Bildene må ikke overstige 5 mb.

Endre BRUKERNAVN

Du kan endre en brukers brukernavn ved å overskrive det eksisterende brukernavnet. Hvis det ønskede brukernavn allerede er i bruk,  skal du velge et annet. Husk å klikke Lagre etter å ha valgt et nytt brukernavn. Når brukernavnet er endret, må sluttbrukeren logge på med det nye brukernavnet.

TILDELing av RETTIGHEtER

Under Rettigheter, kan du som dagsordensamler tilknytte en bruker til de utvalg som du selv er ansvarlig for. En administrator kan tilknytte brukeren til alle utvalg. 
Adminstrator rettigheter kan tildeles av en bruker som i forveien er administrator.

Som dagsordensamler, kan du gi brukeren rettigheter til å lese og kommentere på ikke-frigivne dagsordener. Det er praktisk hvis en møtedeltager skal lese igjennom og godkjenne en dagsorden innen den publiseres.

Få Adgang til "Øvrige utvalg"

En bruker har som utgangspunkt adgang til alle åpne utvalg. Men hvis status står til Off, foran "Kan se øvrige utvalg", vil brukeren utelukkende kunne se de utvalg som vedkommende er medlem av. Det kan være en fordel, hvis det er ekstern konsulent som deltar i ett utvalg og ikke skal se hva som foregår i de øvrige utvalg i organisasjonen.

Få loginstatus på en bruker

Undersøk om brukeren har blitt sperret (hvilket skjer, hvis brukeren har forsøkt å logge inn flere ganger en antall tillatte loginforsøk), og om brukeren skal skifte passord ved neste login. Den sistnevnte status får brukeren, hvis tidsperioden for å bytte passord er overskredet. Antall tillatte loginforsøk og antall dager innen skifte av passord, er innstillinger som foretas på organisasjonsnivå av administrator.
Dessuten kan du også se antall mislykkede loginforsøk.

Gjensend invitasjon, send ny adgangskode og se sms

Se om en bruker har benyttet sin invitasjon til FirstAgenda - og gjensend invitasjonen hvis den har blitt vekk for brukeren. 
Du kan også generere et nytt passord til brukeren, og se hvilken SMS-kode brukeren skal benytte seg av i den forbindelse.Det er nyttig å kunne opplyse brukerens SMS-kode, hvis han/hun av en eller annen grunn ikke mottar SMS-koden på sin mobil.

DEAKTIVÉR EN BRUkER

Du deaktiverer brukere ved å slå skyteren til Off under Innstillinger på brukerens profil. Hvis du deaktiverer en bruker vil vedkommende ikke lengre kunne se dagsordener eller referater i din organisasjon. Hvis du gjenaktiverer brukeren, skal du huske å tilknytte vedkommende til de rette utvalg igjen. Den gjenaktiverte bruker vil alltid kunne se de åpne utvalg i en organisasjon. .
Du finner inaktive brukere ved å klikke på linket Vis inaktive brukere, som er plassert øverst til høyre på brukerlisten under Brukere.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?