Hvordan kan vi hjelpe?

Hva er et "annet medlem"?

Et annet medlem har nøyaktig samme rettigheter som et utvalgsmedlem. Dvs. øvrige medlemmer kan se lukket materiale i utvalget på samme vilkår som normale utvalgsmedlemmer. Denne innstillingen kan dere velge til på medlemmer, som ikke er de primære juridiske medlemmer i utvalget. På den måten kan du som dagsordenansvarlig raskt danne deg en oversikt over hvem som er de primære medlemmene. 

Samtidig gjør du det enkelt for møtedeltagerne å se om de deler kommentarer med et utvalgsmedlem eller et annet medlem. 

hvordan bruker jeg brukerrollen "annet medlem"? 

Finn først ut om noen av de nåværende utvalgsmedlemmene ikke er "riktige" utvalgsmedlemmer i utvalget. Gå deretter inn i utvalget og sett kryss i boksen "Annet medlem" ut fra de brukere som skal være dette. 

Brukerne vil kunne fullstendig det samme som før, men det vil være til hjelp for deg som dagsordensamler, fordi du får rask oversikt over hvem som er de faste medlemmene i utvalget. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?