Hva betyr brukerrollen "Les ikke-publisert versjon"?

Som dagsordensamler for et utvalg har du mulighet til å gi utvalgets medlemmer rett til å lese din dagsorden gjennom før du publiserer den.

For å tildele en bruker denne rollen skal du: 

  • gå inn under den gjeldende brukers profil
  • velg det utvalg hvor dagsordenen skal godkjennes 
  • huk av i boksen foran Les ikke-publisert versjon 

Møtedeltageren vil nå kunne lese, kommentere og markere på alle ikke-publiserte dagsordener og referater innenfor det valgte utvalg. Du kan også gå inn under selve utvalget og gi alle utvalgsmedlemmene rettigheter til å lese ikke-publiserte dagsordener.

Hvis brukeren som har godkjent og gjennomlest dagsordenen for deg ikke lenger skal være reviewer for utvalgets dagsordener, skal du huske å fjerne rettigheten til å lese ikke-publiserte dagsordener.

"Les ikke-publisert versjon"-funksjonen gir muligheten for at man kan benytte FirstAgenda til reviews av dagsordener, og samtidig sikre at det er den samme dagsordenversjonen alle kommenterer på. Når alle har kommentert på en dagorden, kan dagsordensamleren enten velge å publisere dagsordenen eller foreta foreslåtte endringer.

  • Hvis din organisasjon benytter utvalg med integrasjon, skal endringene foretas i din organisasjons sak- og arkivsystem, hvor dagsordenen skal publiseres på nytt.  Den nye publiserte dagsorden, overskriver den tidligere ikke-publiserte versjon i FirstAgenda
  • I utvalg uten integrasjon foretar du rettelsene på punktene og publiserer deretter dagsordenen.

HVORDAN FINNER MØTEDELTAGEREN DEN IKKE-PUBLISERTE DAGSORDENEN I FIRSTAGENDA?

I lesedelen av FirstAgenda vil møtedeltageren skille den ikke-publiserte dagsordenen fra publiserte dagsordener ved at det står ikke publisert med rød skrift i venstremenyen ved den aktuelle dagsordenen. 

Møtedeltageren kan notere og markere i den ikke-publiserte dagsordenen, og også kunne dele sine markeringen med andre reviewere og til dagsordenansvarlig gjennom kommentar-funksjonen. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?