Hvordan kan vi hjelpe?

Brukere - hvordan opprettes de?

Brukere blir oprettet under menypunktet Brukere.

En administrator kan opprette brukere til hele organisasjonen og tilknytte dem til alle utvalg. En administrator kan også velge at en dagsordenansvarlig skal kunne opprette brukere, men dagsordensamleren kan kun opprette brukere i det utvalget han/hun er ansvarlig for, og ikke for hele organisasjonen.

SLIK OPPRETTER DU BRUKERE: 

  • klikk på Brukere i venstremenyen
  • klikk på Opprett bruker 
  • inntast den nye brukerens e-postadresse

  • de andre feltene kommer nå opp. Skriv inn fornavn, etternavn og mobilnummer på den nye brukeren
  • den nye brukeren mottar nå en invitasjon om å opprette en bruker i organisasjonen
  • for å ferdigstille opprettelsen skal brukeren følge linken i sin invitasjon og selv fylle ut siste del 

Viktig: Sjekk at e-postadressen og mobilnummeret er korrekt på brukeren, ellers vil han/hun ikke motta invitasjonen eller den SMS-koden man trenger for å fullføre første innlogging. 

TILDELING AV BRUKERETTIGHETER: 

Under brukeropretteksen, kan du som administrator tilknytte brukeren til et utvalg og tildele brukeren rettigheter som administrator eller dagsordensamler. Alt dette kan gjøres allerede innen brukeren har godtatt e-postinvitasjonen. 

* Rettighet som administrator kan kun gis av en bruker som selv er administrator. En dagsordensamler kan ikke tildele rettigheten som administrator

slik gir du dagsordensansvarlige tillatelse til å opprette brukere

For at dagsordensamleren skal opprette brukere i sitt utvalg, må administrator gi tillatelse til det under innstillingene for organisasjonen.

  • logg inn på web.firstagenda.com 
  • klikk på Innstillinger 
  • finn punktet Dagsordenansvarlig og slå på funksjonen "Kan dagsordenansvarlige administrere brukere". 

  • Klikk Lagre
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?