Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan skifter jeg mellom organisasjoner?

Hvis du er sluttbruker og medlem av flere organisasjoner i FirstAgenda, kan du skifte mellom dine organisasjoner mens du er innlogget. Det er gjort på litt forskjellige måter, avhengig av om du bruker webversjonen eller iPad-versjonen av FirstAgenda:

SLIK SKIFTER DU MELLOM ORGANISASJONER:
 

Web

  • logg inn i FirstAgenda
  • I øverste hjørne finner du et felt med organisasjonens navn

  • klikk på feltet
  • du får nå opp en dropdown-meny. Her kan du velge den organisasjonen du vil skifte til. 

NB: Hvis du skifter til en organisasjon med 2-faktor-login, blir du likevel nødt til å skrive en sms-kode inn for å få tilgang.

 

iPad

Organisasjoner velger deg på startsiden til iPad. Trykk på "Tilbake" på startskjermbildet når du vil bytte til en annen organisasjon.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?