Hvordan kan vi hjelpe?

Kan jeg slette en offline-dagsorden?

Du kan slette nedlastede møter på to måter:

  • 1. Slett et møte som et lastet ned eller
  • 2. Slett alle nedlastede møter

Slett et møte som er lastet ned

  • Gå til forsiden av et møte du lastet ned for offline bruk
  • trykk på den blå knappen "Download"
  • trykk på "skyteren", slik at det ikke lenger er blå
  • trykk Ja for å slette offline versjon

Du har nå slettet det valgte møtet

Slett alle møter som er lastet ned:

  • stå på skjermbildet som viser alle utvalg i venstremenyen
  • klikk på det hvite innstillings-ikonet (tannhjulet) nederst til venstre 
  • Foran "Slett lokalt lager" setter du skyteren til OK
  • i dialogboksen velger du OK

Du har nå slettet alle nedlastede dagsordener og referater fra din iPad. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?