Hvordan kan vi hjelpe?

Kan jeg dele et notat?

Nei, notater er personlige og kan ikke deles med andre. 

Hvis du har et notat du gjerne vil dele, kan du eventuelt opprette dette som en kommentar. Kommentarer kan deles med andre: 

  • For å kopiere teksten på iPad, holder du fingeren nede over teksten og velger "Marker alt". 

  • Start en delt kommentar. Hold deretter fingeren nede og velg "Lim inn". 

  • Klik Send

Du har nå kopiert ditt notat over i en delt kommentar.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?