Hvordan skriver jeg notater?

Se hvordan du lager notater i FIRSTAGENDA

I en dagsorden kan du skrive notater til både saksfremstillinger og i vedlegg. Dine notater kan ses i saksfremstillingen og vedleggene, men også i notatoversikten. Dine notater er personlige og kan kun ses av deg. 

SLIK LAGER DU NOTATER PÅ IPAD: 

  • velg en saksfremstilling eller et vedlegg
  • Hold fingeren nede på skjermen for å få frem verktøymenyen
  • velg notat ved å dra fingeren opp til notat-ikonet
  • opprett et notat ved å merke av "Lag notat"

  • når du har skrevet notatet, klikk på checkmarket for at lagre notatet. 

SLIK LAGER DU NOTATER PÅ WEB: 

  • velg en saksfremstilling eller et vedlegg
  • klikk med musen på stedet i teksten hvor du vil lage et notat. Trykk en gang med venstre museknapp. 
  • velg notat-ikonet 

  • hermed kommer det opp et tekstfelt hvor du kan skrive ditt notat 
  • når du har skrevet notatet, klikk på checkmarket for at lagre notatet. 

Bemerk: Notene er personlig og kan ikke deles med andre. Har du fortsatt ønsker å dele notatet i en felles kommentar, kan du kopiere teksten og skape en delt kommentar.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?