Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan skriver jeg notater?

Se hvordan du lager notater i Prepare

I en dagsorden kan du skrive notater til både saksfremstillinger og i vedlegg. Dine notater kan ses i saksfremstillingen og vedleggene, men også i notatoversikten. Dine notater er personlige og kan kun ses av deg. 

SLIK LAGER DU NOTATER PÅ IPAD: 

  • velg en saksfremstilling eller et vedlegg
  • hold fingeren på skjermen
  • velg notat ved å dra fingeren opp til notat-ikonet
  • skriv en notat i tekstfeltet trykk på den oransje checkmark for at lagre

SLIK LAGER DU NOTATER PÅ WEB: 

  • velg en saksfremstilling eller et vedlegg
  • klikk med musen på stedet i teksten hvor du vil lage et notat. Trykk en gang med venstre museknapp. 
  • før musen opp til notat-ikonet 
  • hermed kommer det opp et tekstfelt hvor du kan skrive ditt notat 
  • når du har skrevet notatet, klikk på den oransje checkmark for at lagre notatet. 

Bemerk: Notene er personlig og kan ikke deles med andre. Har du fortsatt ønsker å dele notatet i en felles kommentar, kan du kopiere teksten og skape en delt kommentar.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?