Hvordan kan vi hjelpe?

Kan jeg søke i FirstAgenda?

Ja, det er mulig å søke i dine dagsordener både på iPad og web.

Bemerk: 

  • Alle dagsordener og referater fra 2013 og fremover kan søkes opp i FirstAgenda. Referater fra før 2013 skal innleses igjen før de kan søkes frem i FirstAgenda. 
  • Du skal være medlem av de utvalgene du ønsker å søke dokumenter i.
  • Du kan søke på tvers av utvalg og møter i din organisasjon. Hvis du er medlem av flere organisasjoner skal du velge den organisasjonen du vil søke i først. 
  • Du k an søke i PDFer og øvrige dokumenter, men ikke i bildefiler. 

SE HER HVORDAN DU SØKER I FIRSTAGENDA: 

Søking på web: 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?