Hvordan kan vi hjelpe?

Hvorfor kan jeg ikke se mitt utvalg?

Det er sannsynligvis fordi at du ikke har blitt lagt til utvalget i FirstAgenda. Kontakt dagsordenansvarlig eller administrator av FirstAgenda i din organisasjon for å få adgang.

Det kan også være at du har adgang til flere organisasjoner i FirstAgenda, og at du har gått inn under 'feil' organisasjon. Trykk på tilbake-knappen, øverst til venstre, til du kommer til listen med organisasjoner og velg den 'riktige'.organisajonen. Hvis du bruker FirstAgenda Web istedenfor iPad, kan du finne andre organisasjoner i dropdown-meny øverst til venstre. Se evt.: Hvordan skifter jeg mellom organisasjoner?

Bemerk at alle lukkede utvalg, kun kan ses av de medlemmer som er tilknyttet utvalget. De lukkede utvalg vil aldri fremgå på listen "Øvrige utvalg".

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?