Hvordan finner jeg utvalg og møter?

Via menyen til venstre navigerer du rundt mellom utvalg, møter, dagsordener, saksdokumenter og vedlegg.

Under Mine utvalg finner du de utvalgene, som du er medlem av. Under Øvrige utvalg ligger de utvalgene i din organisasjon, som du ikke er medlem av, men som du har mulighet til å lese dagsordener fra, såfremt de stadig er aktuelle. Under Historiske utvalg ligger ”gamle” utvalg som ikke lenger er aktuelle.

Slik finner du en bestemt dagsorden

  • valg Utvalg i menyen til venstre

  • valg tidspunktet for møtet

  • velg den sak, som du ønsker å lese, naviger rundt mellom saksfremlegg og vedlegg ved å bruke tilbake knappen i Menyen oppe i venstre hjørne.

  • Du kan veksle raskt mellom de forskjellige sakene ved å bruke pilen øverst i høyre hjørne 

Info​

  • Den oransje fargen indikerer at et agendaelement er åpent
  • Den røde fargen indikerer at et punkt er stengt
  • Klippene i den oransje sirkelen indikerer at elementet har vedlagt vedlegg

Klikk på listeikonet (finnes ikke i webutgaven) øverst på skjermen for å skjule venstremenyen. Du kan også skjule menyen ved å plassere fingeren på den horisontale linjen mellom menyen og innholdet, og deretter trekke den til venstre mens du holder fingeren på skjermen.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?