Hvordan kan vi hjelpe?

Hvor er min dagsorden?

Hvis du ikke kan finne en dagsorden, og du er medlem av det pågjeldende utvalg, er det fordi at dagsordenen ikke har blitt frigjort i FirstAgenda ennå.

Det kan oppstå situasjoner, hvor dagsordenen ligger på hjemmesiden deres, men ikke har kommet fram i FirstAgenda ennå. Vær tålmodig, og vent til dagsordensamleren for utvalget har frigitt dagsordenen i FirstAgenda.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?