Hvordan kan vi hjelpe?

Hva gjør jeg hvis mitt passord er utløpet?

Når ditt passord er utløpt, blir du bedt om å endre det til et nytt passord. Vær oppmerksom på at det ikke kan være det samme passordet som du har brukt tidligere.

Følg reglene på skjermen for opprettelse av nytt passord. Se bilde nedenfor.

InNstilling For uTløP av passord

Tidspunkt for utløp av ditt passord, bestemmes av din organisasjon. Ønsker du å endre på tids-intervallet for utløp av passord, skal du kontakte administrator for FirstAgenda i din organisajon.

Utløpet settes på organisajonsnivå og ikke på brukernivå - det vil si, er det er tids-intervall på 180 dager, vil det gjelde for alle brukere i din organisasjon.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?