Hvor finner jeg app'ens versjonsnummer?

  • Logg på FirstAgenda app'en
  • Still deg enten på organisasjons- eller utvalgsnivå
  • Trykk på det hvide innstillingshjulet, nederst i venstre hjørne
  • Under linken "Rydd lokalt lager" finner du versjonsnummeret

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?