Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan sletter jeg en markering?

Du 'sletter' og 'angrer slettning' av dine markeringer ved hjelp av de 2 pilene som peker mot venstre og høyre. Disse pilene er tilgjengelige på både iPad og web.

Slett seneste markering

  • åben et punkt med markeringer
  • trykk på pilen som peker mot venstre:

Slett seneste markering

Angre seneste slettning

  • trykk på pilen som peker mod høyre:

Angre seneste slettning

Viskelær (iPad)

Du kan også velge å slette en markering med viskelær i appen.

  • gå til et punkt med en markering
  • trykk på blyantsikonet i øvre høyre hjørne
  • trykk på viskelær Viskelær i First Agenda  nederst
  • bruke viskelæret til å slette din markering

NB: kan du ikke se de 2 pilene på siden hvor din markering er lavet, skal du åbne markeringsværktøyet ved at: 

  • Web: Venstre-klikk på siden og velg markeringsværktøyet
  • iPad: Velg blyantikonet øverst til høyre på siden
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?