Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan legger jeg til / fjerner jeg medlemmer fra en startet gruppesamtale?

Når du deler kommentarer med andre utvalgsmedlemmer, har du mulighet for å legge til medlemmer som ikke deltok i samtalen fra starten av. Det er en rask måte å inndra et annet utvalgsmedlem i en diskusjon/samtale. 

På samme måte kan du også fjerne et utvalgsmedlem fra en bestemt samtale. 

Merk: Når du legger til et medlem, blir de bare lagt til i den aktuelle samtalen. Dvs. Neste gang du vil opprette en ny delt kommentar med gruppen, vil utvalgsmedlemmet ikke vises. Hvis du vil legge til utvalgsmedlemmet permanent til gruppen, start en helt ny gruppediskusjon.

slik legger du til / fjerner du et utvalgsmedlem fra en samtale (web.firstagenda.com)

 • åpne en eksisterende samtale i et dokument 
 • iPad: klikk på det oransje pluss-ikonet   øverst til høyre.
 • Web: klikk på "Tilføy/fjern utvalgsmedlemmer til samtalen"

 • velg det utvalgsmedlemmet du ønsker å legge til eller fjerne. I dette eksempelet har vi valgt å legge til "Søren Kyd" til samtalen. 

 • iPad: klikk på den oransje pilen   øverst til venstre for å lagre din innstilling, og deretter vender du tilbake til samtalen.
  Web: klikk på "Lagre endringer"

 • du har nå lagt til / fjernet et utvalgsmedlem i samtalen 

Viktig å vite når du legger til / fjerner utvalgsmedlemmer 

 • Når et utvalgsmedlem er lagt til i en samtale, vil vedkommende kunne lese ALLE delte kommentarer som er skrevet i denne samtalen
 • Når et utvalgsmedlem fjernes fra en samtalen, blir vedkommende utelukket fra samtalen umiddelbart 
 • Alle utvalgsmedlemmer kan se når det har blitt tilføyet eller fjernet fra samtalen, samt hvem som har utført handlingen
 • Alle utvalgsmedlemmene i samtalen kan tilføye og fjerne medlemmer fra gruppesamtalen 
 • Medlemmet som blir lagt til i én spesifikk samtale tilknyttet en sak, vil ikke automatisk bli med videre i gruppen når denne starter en ny samtale et annet sted 
 • Det utvalgsmedlemmet som er fjernet fra én spesifikk samtale, er IKKE fjernet fra gruppesamtalen hvis du starter en ny delt kommentar i samme gruppe
 • For å legge til eller fjerne et medlem av komiteen permanent, opprett et helt nytt gruppeanrop der du la til / forlot komitémedlemmet fra starten av
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?