Hvordan kan vi hjelpe?

Når skal jeg, og når skal jeg IKKE, opprette utvalg i Prepare?

Oppretter du møter i et eksternt dagsordensystem: 

Da skal du IKKE opprette utvalget i Prepare. Når du oppretter dagsordener i et annet sak- og arkivsystem skal du kunne opprette utvalget i dette eksterne systemet. Så snart du har publisert en dagsorden her, vil det automatisk bli opprettet i Prepare. 

Husk at du skal legges til i det nye utvalget i Prepare, samt ha rettigheten som dagsordensamler, slik at du får sett dagsordenen og det nye utvalget i Prepare. Kontakt administrator for å bli tilknyttet det nye utvalget. 

viktig: 

Har du en autofordeler innstallert, skal utvalget opprettes i listen som hører til autofordeleren innen dagsordenen kan overføres til Prepare. En autofordeler kan evt. benyttes hvis du har flere Prepare-organisasjoner som skal motta den samme dagsordenen. Kontakt din administrator i din organisasjon for å lagt til alle dine aktuelle utvalg til listen.

Oppretter du møter direkte i Prepare: 

Hvis Prepare IKKE er integrert med et bakomliggende dagsordensystem / sak- og arkivsystem, så skal du opprette utvalget i Prepare. I disse tilfellene vil Prepare brukes til å både opprette og redigere alt av dagsordener osv. Innen du går i gang med å opprette møter, skal du opprette selve utvalget i Prepare. 

Du kan også opprette utvalg i Prepare selv om du bruker et ekstern sak- og arkivsystem, men det er som nevnt ovenfor utelukkende for utvalg som ikke eksisterer i ditt sak- og arkivsystem. 

Se her hvordan du oppretter utvalg i Prepare

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?