Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan installeres FirstAgenda Upload-klient?

Denne installasjonsguide er en veiledning til oppsetning av krypterte HTTPS-overførsler, slik at dere kan overføre dagsordenfiler til FirstAgenda ved hjelp av FirstAgenda's Upload-klient. Bemerk at FirstAgenda's Upload-klient kun kan installeres på Windows.

Overblikk innen du starter

 • Kommunikasjonen via upload-klienten kjører på port 443, som er standard port for HTTPS. Bemerk at denne porten skal være åpen for utadgående trafikk
 • Net Framework 4.5.1 eller en nyere versjon, skal være installert på serveren hvor upload- klienten installeres
 • Du skal bruke noen opplysninger som finnes i FirstAgenda under menypunktet Innstillinger. Du skal derfor bruke et login til FirstAgenda med administrator rettigheter. Når du har aktivert din bruker til FirstAgenda, finner du de nødvendige opplysninger på FirstAgenda via https://web.firstagenda.com
 • Det skal opprettes 2 mapper på serveren: En mappe, hvor installasjonsfilene kopieres og en mappe til dagsordenfilene.
  Upload-klienten sletter dagsordenfilene fra plasseringen på serveren etter hver upload.
 • Vi anbefaler at det opprettes en servicebruker til avvikling av upload-klienten på serveren, og at denne bruker kun har adgang til upload-klienten og kopibiblioteket. På den måten sikrer man seg at det ikke blir overført/slettet feil filer

Installasjon av FIRSTAGENDA Upload-klient

Før du kan innstallere upload-klienten, skal den aktiveres for deres organisasjon. Kontakt oss på support@firstagenda.com, for å få aktivert bruken av upload-klienten. Deretter er du klar til innstallere FirstAgenda Upload-klienten.

 1. start med å opprette de 2 mappene på serveren: en mappe til innstallasjon filene (kall den for eksempel ”FirstAgendaUploader”) og en mappe til dagsordenfilene.
 2. logg deretter på FirstAgenda via web.firstagenda.com. Husk at den bruker du logger på med skal ha administrasjonsrettigheter
 3. i FirstAgenda velger du menyen Innstillinger. Scroll nedover siden til du kommer til  Upload-innstillinger (finner du nederst til venstre i skjermbildet)
 4. sett inn navnet på den stien hvor dagsordenmappene som skal sendes til FirstAgenda er plassert. Stien du har tastet inn gjemmes automatisk. Se eksempel her:

sett inn navnet på stien og klikk på Hent klient

 1. klikk på Last ned klient
 2. åpne zip-filen og kopier de to innstallasjon filer  ”FirstagendaStarter.exe” og ”Settings.xml” til mappen ”FirstAgendaUploader”, som du nettopp har opprettet.
 3. kjør filen FirstagendaStarter.exe. Når kjørslen er avsluttet, kan du se at mappen ”FirstAgendaUploader” nå inneholder ytterligere filer
 4. gå tilbake til FirstAgenda, velg menyen Innstillinger og godkjenn din server under ”Upload-innstillinger”,  ved å klikke på Godkjenn. Se eksempel her:

Godkjenn din server under "Upload-innstillinger"

 1. Upload-klienten er nå innstallert på din server, etterfølgende skal det opprettes en automatisk overførsel af dagsordener. Før du oppretter en automatisk overførsel, vil det være en god idé å foreta en manuel test for å sikre at man kan overføre dagsordener via upload-klienten. Vent med å utføre manuell overføring inntil 5 minutter har gått. Les Hvordan tester jeg at det er "svar" igjennom?
 2. Hvis du er tilkoblet, er du klar til å opprette en automatisk overførsel av møter av ved hjelp av "Scheduled Task".

Opprettelse av Scheduled Task

Det skal opprettes en automatisk overførsel av deres egne dagsordenfiler til FirstAgenda, ved hjelp af ”Scheduled Task i operativsystemet (Windows).
NB: Brukerprofilen, som skal avvikle den planlagte oppgave, skal være den samme service-brukerprofilen som har opprettet/konfigurert upload-klienten.   

Det henvises til http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc748993.aspx for informasjon omkring opprettelse av Scheduled Task. 

hvis du senere endrer server...

... Du må gjøre det samme oppsettet som beskrevet ovenfor og installere klargjør opplastingsklienten på den nye serveren.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?