Hvordan kan vi hjelpe?

Publiseringsmodulen - Hvilke innstillinger kan jeg gjøre?

Du skal være administrator i FirstAgenda for å kunne endre på innstillingene under menypunktet Publisering.
Dagsordenansvarlige kan ikke tilgå menypunktet!

Under menyen Publisering, får du et overblikk over hvilke dagsordener din organisasjon får overført fra FirstAgenda til hjemmesiden. Du har også mulighet for å tilføye nye utvalg og velge om en tittel til et lukket punkt skal vises eller ej. Husk at dagsordener ikke overføres direkte til hjemmesiden deres, men 'mellomlander' i en publiseringsmappe på en server i deres organisasjon, innen de presenteres på hjemmesiden. Publiseringsmodulen sørger kun for at dere mottar data fra de dagsordener som dere ønsker å vise på hjemmesiden. 

Startdato for Publisering

Foran feltet Startdato for publisering, velger du først den dato dagsordnene skal publiseres fra FirstAgenda. Klikk på Lagre for å lagre datoen.

Finn serverinformasjon

Funksjonen Slett, som du finner under feltet "Nedlastningsinnstillinger", skal kun benyttes hvis dere bytter ut den Windows PC/server som dere har innstallert FirstAgenda Download-klienten på.  Eller hvis dere vil opprette en ny sti til de publiserte dagsordenfilene. I tilfelle skal du først klikke på knappen Slett og deretter følge veiledningen til innstallasjon av Publiseringsmodulens Download-klient.

Tilføy utvalg til hjemmesiden

Velg "Rediger" for at tilknytte utvalg som du ønsker det skal presenteres dagsordner fra på hjemmesiden deres. Som ugangspunkt vil det ikke bli vist titler for lukkede punkter, men kun titlen "Lukket punkt". Hvis du vil vise den lukkede tittel, setter du et flueben under kolonnen Vis lukket tittel. Sett også et flueben i feltet under Vis lukket beslutning, hvis den lukkede beslutning skal fremgå hjemmesiden deres.

Merk: at det lukkede punktets innhold, med saksfremstilling og bilag, ikke vil bli vist på hjemmesiden.

publiserede dagsordener

Nederst på siden finner du en logg over de dagsordener som er overført til hjemmesiden deres via publiseringsmodulen. Hvis dere av en eller annen grunn har slettet en dagsorden fra hjemmesiden deres og vil ha dagsordenen overført igjen, kan du finne dagsordenen i feltet Publiserte dagsordener og deretter klikke på Re-publiser. Deretter vil den bli overført til hjemmesiden neste gang 'Scheduled Task' kjøres. Hvor ofte 'Scheduled Task' automatisk henter dagsordener fra FirstAgenda, avhenger av hvilket intervall dere har angitt under oppsetningen av 'Scheduled Task' i Windows.

Info

Publiseringsmodulen overfører ikke møterne direkte til din webside, men bare sørg for at du mottar data fra møterne du vil vise på nettstedet. Via publiseringsmodulen lastes møtene ned i den interne mappen på serveren din, hvor de er "mellomliggende". Deretter overføres filene via en intern eller tredjepartstjeneste til presentasjon på nettstedet.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?