Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan innstalleres download-klienten til Publiseringsmodulen?

Denne innstallasjonsguide er en veiledning til oppsetning av krypterte HTTPS-overførsler,  slik at man kan bruke FirstAgenda Publiseringsmodul til overførsel av dagsordenfiler fra FirstAgenda til deres lokale server. Bemerk at Publiseringsmodulens download-klient kun kan innstalleres på Windows.

Merk: Publiseringsmodulen laster bare ned HTML- og XML-filer fra FirstAgenda til din lokale server. Oppfølgingen og oppsettet av nettstedet ditt er via din egen IT-administrasjon eller tredjeparts nettstedleverandør.

Overblikk innen du starter:

 • Kommunikasjonen via Publiseringsmodulens download-klient kjører på port 443, som er standard porten for HTTPS. Bemerk at denne porten skal være åpen for utgående trafikk
 • .Net Framework 4.5.1, eller nyere versjon skal være innstallert på serveren hvor download-klienten innstalleres
 • Du skal bruke noen opplysninger som finnes i FirstAgenda under menypunktet ”Publisering". Du skal derfor ha et login til FirstAgenda med administrasjonsrettigheter. Når du har aktivert din bruker til FirstAgenda, finner du de nødvendige opplysninger på FirstAgenda via https://web.firstagenda.com
 • Det skal opprettes 2 mapper på serveren. En mappe hvor installasjonsfilene kan kopieres til og en mappe til de publiserte dagsordenfilene.
  Download-klienten overskriver de publiserte dagsordener, som en del av det å vedlikeholde strukturen for hjemmesiden deres. Derfor er det viktig at hele mappestrukturen forblir den samme som download-klienten oppretter
 • Vi anbefaler at det opprettes en servicebruker til avvikling av Publiseringsmodulens download-klient på serveren, og at brukeren kun har adgang til download-klienten og mappen til de publiserte filene. På den måde sikrer man seg at det ikke blir overført/slettet feil filer

InnstallaSjon af Publiseringsmodulens Download-klient:

Før du kan innstallere download-klienten, skal den først aktiveres for din organisasjon. Kontakt oss på support@firstagenda.com for å få aktivert bruken av download-klienten. Deretter er du klar til å innstallere Publiseringsmodulens download-klient.

 1. Opprett først de 2 mappene på serveren: den ene til de publiserte dagsordenfilene og den andre til installasjonsfilene. Mappen til installasjonsfilene kan for eksempel navngis ”FirstAgendaDownloader” og mappen til de publiserte dagsordener "Dagsordener"
 2. Logg på FirstAgenda via https://web.firstagenda.com. Husk at brukeren du logger på med, skal ha administrasjonsrettigheter
 3. I FirstAgenda velger du menyen Publikasjon
 4. I det første skjermbilde legges navnet inn for stien på serveren til de publiserte dagsordenfilene

 1. Klikk på Last ned klient
 2. Åpne zip-filen og kopier de to installasjonsfilene ”FirstagendaStarter.exe” og ”Settings.xml” til mappen c, som du netopp har opprettet
 3. Kjør filen "FirstagendaStarter.exe”. Når kjørslen er avsluttet, kan du se at mappen ”FirstAgendaDownloader”  inneholder ytterligere filer
 4. Logg på https://web.firstagenda.com, velg menyen Publikasjon (eller refresh siden, hvis du stadig står på den) og godkjenn din server under ”Download innstillinger” ved å klikke på Godkjenn. Se eksempel her:

Download-klienten er nå innstallert på din server, og neste step vil være å opprette en automatisk overførsel av dagsordnene fra FirstAgenda. Innen du oppretter en automatisk overførsel, er det en god ide å lage en manuell publisering for å teste at det er trafikk igjennom. Se hvordan nedenfor.

Manuell publisering

Innen du lager en manuell publisering, skal du innstille Publiseringsmodulen til å overføre data fra et utvalg, så du har noe materiale å teste med.

 1. Klikk på menyen Publikasjon i FirstAgenda
 2. Under "Utvalg" klikker du på Rediger
 3. Under kolonnen Blir publisert, setter du et flueben foran det utvalget du ønsker å publisere dagsordener fra. (hvis du ikke får noen utvalg frem på listen, er det fordi du mangler rettigheter som dagsordensamler for utvalg. Bli med i et utvalg og gjør deg til dagsordensamler)

 1. Klikk på Lukk
 2. Sjekk at "Startdatoen for Publisering" står tidligere en datoen for den dagorden du vil publisere (ellers kommer den ikke med i publiseringen)
 3. Gå til mappen med installasjonsfilene, ”FirstAgendaDownloader”
 4. Kjør filen FirstagendaStarter.exe
 5. Sjekk i mappen hvor dagsordnene skal overføres til, at dagsordenen har blitt overført ved hjelp av publiseringsmodulen

Hvis du vil lage en ny manuell test-overførsel,  husk at exe-filen kun kan kjøres hvert 5. minutt!

Opprettelse av Scheduled Task:

Det skal opprettes en automatisk overførsel av deres dagsordenfiler til FirstAgenda ved hjelp av ”Scheduled Task" i operativsystemet (Windows).
NB: Brukerprofilen som skal avvikle den planlagte oppgaven, skal være den samme service-brukerprofilen som har opprettet/konfigurert download-klienten.

Det henvises til http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc748993.aspx for informasjon omkring opprettelse av "Scheduled Task".

Ved skifte av server ...

... kan du lage det samme set-up, som beskrevet ovenfor, og innstallere Publiseringsmodulens Download-klient. Etterfølgende logger du på https://web.firstagenda.com/Publisering/Edit og godkjenner den nye serveren. Deretter vil den nye serveren være i bruk, det vil derfor ikke være nedetid i forhold til overførsel av publiserte dagsordener til deres server.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?