Hvordan kan vi hjelpe?

Hva kan FirstAgenda Publiseringsmodul?

Med FirstAgenda Publiseringsmodul, får din kommune eller organisasjon overført dagsordener og referater til en intern eller ekstern hjemmeside, på en enkel og sikker måte. På den måte sikrer man seg at borgerne holder sig informert og oppdatert i den kommunale debatt. I FirstAgenda velger dere selv, hvilke utvalg som skal presenteres på hjemmesiden, og om titler og beslutninger skal offentliggjøres for de lukkede punkter.

Vær oppmerksom på at alt lukket materiale ikke kan publiseres via publiseringsmodulen. Dette betyr at lukkede utvalg og lukkede møter ikke kan vises på hjemmesiden.

Visning av dagsordener på hjemmesiden

Dagsordener kan presenteres i rent HTML format - det vil si uten noen form for styling og design. Eller dere kan velge å få en 3. part til å integrere data på  hjemmesiden deres, slik at 'look and feel' passer til det øvrige design på hjemmesiden, noe som kan gjøre det lettere for brukerene å finne frem til den rette dagsorden.

Her kan du se noen eksempler hvor en 3. part har vært involvert i å få data ut på hjemmesiden:

Hvordan får jeg Publiseringsmodulen for eDagsorden?

Publiseringsmodulen er et tilleggsprodukt til FirstAgenda. Kontakt FirstAgenda teamet på info@firstagenda.com for pris og hvordan dere får modulen aktivert.

Dere kan få tilsendt en demo-mappe som inneholder eksempel på mappestruktur og dagsordendata, som dere hente ved hjelp av Publiseringsmodulens download-klient.

Lett å innstallere

Med kun få klikk og under en 1 time, kan dere få innstalleret en download-klient, oppsette en 'schedule task' og gå igang med å publisere. 

Les også trinn-for-trinn veiledningen til innstallasjon av Publiseringsmodulens download-klient

Krav til innstallasjon

  • Innstallasjon av Download-klienten på en Windows pc
  • Åpning av port 443 for utgående trafikk
  • Innstallasjon av Net Framework 4.5. - eller nyere versjon
  • Login til FirstAgenda med administrator-rettigheter

Visning av tittel og beslutninger for lukkede punkter

Innen for visse utvalg er man lovmessig forpliktet til å offentliggjøre titler og beslutninger fra de lukkede punkter. Dere kan derfor logge på FirstAgenda med en bruker som har administrator rettigheter, og velge utvalg man skal offentliggjøre titler fra de lukkede punktene, -  og eventuelt beslutninger tilhørende de lukkede punktene.
Les mere om hvordan administrator innstiller Publiseringsmodulen i FirstAgenda.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?