Hvordan kan vi hjelpe?

Hvorfor kan jeg ikke finne min dagsorden under "PDF-modul"?

Møtet er ikke publisert ennå

Det er sannsynligvis fordi at du ikke har publisert dagsordenen ennå. En dagsorden eller et referat, skal publiseres i Prepare for at du kan benytte deg av eksportmodulen. 

Publiser valgt dagsorden og velg deretter dagsordenen eller referatet via menyen PDF-modul. Husk å klikke på knappen Opprett PDF for å starte opprettelsen av PDF-filen.

Manglende dagsordenansvarlig rett

Årsaken kan også være at du ikke er dagsordenansvarlig for det utvalget som dagsordenen ligger i. Kontakt administrator for å få tildelt rettigheter som dagsordensamler for utvalget.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?