Hvordan kan vi hjelpe?

Hva er en PDF-modul?

PDF-modulen benyttes til å eksportere dagsordener og referater ut av FirstAgenda i PDF-format. Eksport-funksjonen er relevant hvis du ønsker å arkivere dagsordener og referater som er dannet i FirstAgenda. Funksjonen kan også brukes hvis en møtedeltager ønsker å få tilsendt en dagsorden pr. mail.

Hvordan virker pdf-modulen?

Når vi har aktivert modulen for din organisasjon, vil alle dagsordensamlere i din organisasjon kunne se menypunktet PDF-modul. Under punktet velger du den eller de dagsordener og referater som du ønsker å hente ut av FirstAgenda. Når du har satt eksporten i gang, mottar du en mail så snart PDF'en ligger klar til deg i FirstAgenda. Deretter ska du klikke på PDF-linken i FirstAgenda for å hente filen ned på din pc, eller hvor du ønsker å gjemme den. 
PDF-presentasjonen er ikke identisk med visningen på web eller iPad, men inneholdet er beholdt – unntatt notater og markeringer

Slik aktiveres PDF-modulen

Modulen er et tilleggsprodukt som kan kjøpes til FirstAgenda. Kontakt FirstAgenda teamet på info@firstagenda.com for info om pris og for å få funksjonen aktivert.

Du har naturligvis muligheten til å teste produktet innen du kjøper det. Kontakt oss hvis du er interessert i å prøve PDF-modulen.

Når vi har aktivert modulen, vil et nytt menypunkt komme til syne i FirstAgenda: PDF-modul.
Alle dagsordensamlere vil ha adgang til det nye området, men du har utelukkende mulighet for å eksportere dagsordener for de utvalg du er ansvarlig for. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?