Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan aktiveres offline-tilstand?

For at møtedeltagere kan hente dagsordener, som kan leses når iPad'en er offline, skal funksjonen Tillat offline-visning, være slått til, for hvert enkelt utvalg man ønsker denne funksjon aktivert. Du skal være administrator i FirstAgenda for å kunne slå offline-visning til. Funksjonen er i utgangspunktet slått fra.

Slik aktiveres offline-visning for et utvalg

  • logg på FirstAgenda på https://web.firstagenda.com
  • velg Utvalg i venstremenyen i administrasjonsdelen for FirstAgenda
  • velg det utvalg, hvor møtedeltagerne skal kunne lese dagsorden i offline-mode
  • slå "skyderen til foran Tillat offline-visning 

Tillat offline-visning

  • klikk på Lagre

Møtedeltagerne kan nå hente dagsordener og referater når de er online, og etterfølgende kunne lese dem i offline-mode .

Merk: "Slett lokal lagring på iPad" under Innstillinger for organisasjonen må ikke være aktivert, da dette forhindrer møtedeltakere fra å laste ned agendaen for offline bruk, selv om "Tillat offline-visning" er aktivert for utvalget.

NB: Offline-visning er pt. ikke mulig for organisasjoner som benytter 2-faktor-login.

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?