Hvordan kan vi hjelpe?

Hvor administrerer jeg FirstAgenda?

Administrasjonsmodulen til FirstAgenda, finner du ved å logge på https://web.firstagenda.com (samme url, som møtedeltagerne bruker). Hvis du har rollen som dagsordensamler eller administrator i FirstAgenda, vil du i steden for lesedelen i FirstAgenda få presentert administrasjonmodulen.

Vær oppmerksom på at administrasjonsmodulen ikke kan brukes via FirstAgenda app’en på iPad.

Det er kun administratorer og dagsordenansvarlige, som har adgang til administrasjonmodulen. Hvilke områder du har adgang til avhenger av rollen du har fått tildelt. Skjemaet nedenfor viser rettigheterne for henholdsvis administrator og dagsordensamler.

Rett

Oppret bruker

Redigér bruker

Deaktiver bruker

Legg til bruker til utvalg

Fjern bruker fra utvalg

Fjern bruker fra fortrolig sak

Gi bruker review-rolle

Slet utvalg

Redigér organisationsinnstillinger

Oprette møter i FirstAgenda (web)

Administrator

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dagsordenansvarlig

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

x

(x)

 

 

x

NB: De krysser med en parentes gjelder bare dagsordenansvarlige, som har rettigheter til å administrere brukere. Se her hvordan du får den rett som dagsordenansvarlig.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?