Hvordan kan vi hjelpe?

Hva kan en administrator?

Som administrator har du adgang til disse områdene i FirstAgenda:

  • Brukere - opprettelse av brukere m.m.
  • Utvalg - endring til lukket/åpent utvalg
  • Møder - se hvilke dagsordener som er overført til FirstAgenda
  • Innstillinger - innstillinger som timeout på iPad, kontaktopplysninger m.m.
  • Les dagsorden - her ser du det samme som møtedeltageren

Administratorer i FirstAgenda, har det overordnede ansvar for de generelle innstillinger for bruken av FirstAgenda i sin organisasjon. Under menypunktet "Innstillinger" kan du f.eks. taste inn hvor lang time-out tiden skal være på iPad og registrere kontaktopplysninger for hvem som skal ha hovedansvaret for supporten på FirstAgenda i din organisasjon.

Administratorer kan også opprette brukere, redigere i brukerprofiler og bestemme hvilke utvalg brukerne skal tilknyttes. Som administrator, sikrer du på denne måten. at det er de rette personene som får adgang til FirstAgenda i din organisasjon. En administrator kan opprette brukere generelt, mens en dagsordensamler, kun har tillatelse til å opprette brukere i det utvalg som vedkommende har ansvar for. 

En administrator har som utgangspunkt ikke adgang til utvalgene og kan derfor ikke publisere dagsordener. Men en administrator kan alltid legge seg selv til et utvalg, og dermed få rettigheter som dagsordensamler og derfor muligheten til å publisere dagsordener og referater. 

Som administrator er du typisk også superbruker av FirstAgenda i din organisasjon, og den person, dagsordensamlerne kan gå til hvis de har spørsmål eller problemer med FirstAgenda.

Få overblikk over hvilke rettigheter en administrator og dagsordensamler har i FirstAgenda her: Hvor administrerer jeg FirstAgenda?

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?