Hvordan kan vi hjelpe?

Opprett bruker med AD-epost i ekstern organisasjon

Feilscenarie

En bruker opplever problemer med å opprette seg i en organisasjon. Etter klikk på linken i e-posten med invitasjonen skriver brukeren sin e-post og blir deretter ført tilbake til sin egen orgnaisasjon eller mottar feilmeldingen "E-post reservert til AD-login". Det skjer hver gang brukeren forsøker å opprette seg med e-postadressen. 

hvorfor feiler det? 

Brukeren forsøker å opprette seg med en AD-epost, som er skyld i at brukeren redirectes tilbake. Da organisasjonen gjør krav på alle e-postadresser som ender på @kommunedomene.no, (dvs typisk en kommune e-post). Brukeren skal derfor følge en av de nedenstående løsninger for å bli opprettet: 

løsning: 

  • BRUKEREN HAR ET BRUKERNAVN 

Spør brukeren om vedkommende har et brukernavn. Hvis det er tilfelle, skal brukeren logge inn med dette brukernavnet fremfor e-postadressen når brukeren klikker på linken i invitasjonsmailen. Brukeren kan se sitt brukernavn i webversjonen av FirstAgenda, ved å klikke på "Rediger profil". Alternativt skal brukeren kontakte sin administrator i kommunen for å få opplyst sitt brukernavn. 

Bemerk: Hvis brukeren etterfølgende forsøker å logge inn med sitt brukernavn og mottar feilmeldingen "Feil passord eller e-post", er det høyst sannsynlig fordi brukeren har glemt sitt passord til FirstAgenda-loginet. Den kan nemlig være ulik AD-loginet. Da skal brukeren skifte passord til et nytt, før brukeren kan logge inn med sitt brukernavn. Brukeren endrer passord ved å klikke på "Glemt passord?" nederst på siden, og deretter skriver inn sitt brukernavn (ikke e-postadressen). 

  • BRUKEREN HAR IKKE ET BRUKERNAVN

Har brukeren ikke et brukernavn, har dere følgende to muligheter: 

  1. Brukeren kontakter sin administrator i kommunen og ber administratoren om å tillate brukeren å logge inn med et FirstAgenda-login. Det betyr at administrator i kommunen tilfeler brukeren et brukernavn og tillater å logge inn i eksterne organisasjoner utenom deres AD-login. Send eventuelt denne artikkelen til administratoren i kommunen: (LINK) 
  2. Vil administratoren ikke frita brukeren fra AD-login i kommunen, er brukeren dermed nødt til å opprette seg som en helt ny bruker på en helt annen e-postadresse i deres organisasjon. Det kan f.eks. være gjennom en privat gmail eller lignende. Når brukeren er opprettet med en ekstern e-post, har brukeren nå to forskjellige profiler i FirstAgenda, hvor den ene har tilgang til deres organisasjon, og den andre har tilgang til kommunen. Dere kan deretter skrive til support@firstagenda.com hvor dere ber om at de to profiler skal legges sammen til en, og e-påosten rettes tilbake til AD-eposten. Så brukeren kan skifte mellom de to organisasjonene på samme profil. Brukeren får samtidig tildelt et brukernavn av FirstAgenda Support som brukeren skal bruke for å skifte over til deres organisasjon fra AD-organisasjonen. 
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?