Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan laster jeg opp "Ekstra Materiale"?

se hvordan du laster opp til 'ekstra materiale' 

slik laster du opp 'ekstra materiale' 

Husk at du skal være logget inn som dagsordenansvarlig og være medlem av det utvalget du vil laste opp 'Ekstra materiale' til. 

  • klikk på Utvalg i venstremenyen 
  • velg utvalget som skal ha vedlagt dokumenter 
  • scroll ned til Ekstra materiale, hvor du finner fanene Mapper og Filer (se mer om mappene lenger ned på siden)
  • under fanen Filer velger du en mappe du ønsker å laste opp dokumenter til (velger du ikke en mappe legger dokumentene seg automatisk i "Filer uten mappetilknytning".
  • klikk et sted innenfor den oransje boksen for å laste opp dokumenter, eller trekk et dokument over 'boksen' (drag and drop) 
  • Du har nå lastet opp et dokument til Ekstra Materiale i utvalget. Filene vil være tilgjengelige for møtedeltagerne så snart et møte er publisert i utvalget. 

NB: Det kan ikke lages markeringer eller notater på dokumenter som ligger i Ekstra materiale. 

fanen mapper 

Ta stilling til om du ønsker å opprette mapper til dine dokumenter. I eksempelet ovenfor er det opprettet mappene "Forretning" og "Budsjett". Ønsker du ikke å opprette mapper vil dokumentene du laster opp automatisk legge seg i "Filer uten mappetilknytning", hvilket betyr at de legger seg utenfor en mappe. 

Du kan enkelt endre i rekkefølgen på mappene ved å holde museknappen nede på opp- og nedpilene ytterst til høyre og dermed flytte dem slik du ønsker. 

fanen filer 

Her kan du se en oversikt over alle dine opplastede filer, samt hvilke mapper de er lagret i. Ønsker du å laste opp dokumenter i en eksisterende mappe, velger du mappen i dropdown-menyen under Mapper innen du laster opp dokumentene. 

Velger du ikke en mappe innen du laster opp, vil dokumentene automatisk tilknytte seg "Filer uten mappetilknytning". 

Du kan også enkelt endre på filrekkefølgen innen en mappe - det gjør du ved å trekke i opp- og nedpilene til høyre i listen over filer. 

slik flytter du et dokument til en annen mappe 

Har du ved et uhell lagt et dokument i feil mappe, kan det enkelt flyttes: 

  • under fanen "Filer" klikker du på den lille pilen til høyre for mappenavnet på filen 
  • velg deretter den riktige mappen 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?