Hvordan oppretter jeg et utvalg?

Du skal være administrator for å kunne opprette utvalg.

Viktig: Du bør kun opprette utvalg i FirstAgenda hvis du oppretter møter direkte i FirstAgenda, og ikke i et sak/arkiv-system. Les artikkelen Når skal jeg ,og når skal jeg IKKE opprette utvalg i FirstAgenda?

SLIK OPPRETTER DU ET UTVALG

  • klikk på menypunktet Utvalg
  • klikk på knappen Oppret utvalg øverst på siden
  • under feltet Navn, skriver du inn det ønskede navn for utvalget 
  • bestem om utvalget skal være lukket eller åpent*
  • klikk på Oprett

*Hvis et utvalg er lukket er det utelukkende medlemmene av utvalget som kan se utvalgets møteaktivitet. Når et utvalg er åpent, har alle organisasjonens medlemmer mulighet for å se utvalgets åpne dagsordener.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?