Hvilke indstillinger kan jeg ændre på en punktskabelon?

Hvis du ikke allerede har oprettet en ny punktskabelon kan du ikke foretage ændringer. Lær hvordan du gør her: Opret punktskabelon.

 1. Tilføj de feltskabeloner der ønskes – Eksempelvis kunne der være 3 felter, et felt til hhv. sagsfremstilling, indstilling fra sagsbehandler og slutteligt et beslutningsfelt.  
  • Vælg felt i dropdown 
  • Klik tilføj når feltet er valgt
 2. Når felter er tilføjet, vil det være muligt at:  
  • Justere rækkefølgen på felter. Dette gøres ved at trække rundt på felterne 
  • Slette et felt 
  • Redigere indholdet af feltskabelonen.  
   • Dette gøres ved at klikke rediger, hvorefter standardindholdet i feltskabelonen kan redigeres.  
   • Det vil også være muligt at vælge en liste af prædefinerede/standardtekster, som kan vælges af den sagsbehandler/bidragsyder som skal udfylde punktet.  
 3. Punktskabelonen kan nu gøres tilgængelig.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?