Hvilke rettigheder findes der i Management?

I FirstAgenda Management findes der flere typer af rettigheder, som kan tildeles de forskellige roller i udvalgene.

Rettigheder

  • Udvalgsansvarlige - Kan oprette dagsordener, dagsordenpunkter og uddele ansvar for punkter til sagsbehandler i de udvalg, som de er ansvarlige for
  • Sagsbehandlere - Kan tilgå punkter, som de er ansvarlige for og tilføje materiale til det punkt

Hvis brugeren ikke tildeles en rolle eller en rettighed i udvalgene, vil de ikke kunne foretage sig noget i systemet.

Medlemmer

Du kan også have medlemmer i udvalgene. Læs mere om hvad forskellen på medlemmer og brugere er her.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?