Hvad betyder det at jeg har overskredet deadline på aktuelle opgaver?

For punkterne på dagsordnen vil der blive sat en deadline for hvornår de skal godkendes. 

  • Hvis du har et punkt der skal godkendes, men du har rimelig tidne inden deadlinen, vil punktet være gulligt og endnu ikke klarmeldt
  • Hvis du har godkendt punktet til tiden, vil det være grønt
  •  Og har du overskreddet deadlinen for hvornår punktet skulle være godkendt, vil det blive markeret med en rød cirkel

Du har altså ikke nået at godkende punktet til den dato der var planlagt og derfor vil du blive mødt med den røde cirkel, hvilket indikerer en overskredet deadline for et punkt som endnu ikke er godkendt.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?