Hvad betyder de forskellige farvekoder på aktuelle opgaver?

Når du klikker dig ind under Aktuelt i menubaren i toppen, kommer alle de møder frem der kræver din opmærksomhed.

Disse møder kan have forskellige status, alt efter hvor lang i forberedelsesprocessen du er.

Det betyder farvekoderne:

  • En grøn cirkel indikerer, at din dagsorden til mødet er klar. Dette forekommer når alle mødets punkter på dagsordenen er blevet godkendt.
  • Din deadline nærmer sig
  • Referatdeadline overskredet
  • Du kan nu afslutte denne dagsorden

Slet herfra og ned

Dette betyder ikonerne:

  • Når du får vist en stjerne på mødet, betyder det at den endelige publicering er genereret og det er denne mødedeltagerne forventes at anvende til deres forberedelse. Alle punkter på dagsordenen vil få status som 'Godkendt', når stjernen er tilføjet.
  • Hvis der er et kuffert-ikon ud for mødet, er det ensbetydende med at mødereferatet er oprettet og kan anvendes som resumé for det afholdte møde.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?