Hvad kan vi hjælpe med?

Kan jeg ændre i en note?

Du kan sagtens ændre i dine noter.

SÅDAN ÆNDRER DU EN note:

  • gå ind på et møde og find et punkt du har oprettet en note
  • tryk på den note du vil redigere eller slette (det blå noteikon)
  • indtast dine ændringer. Hvis du vil slette noten, trykker du på papirkurv-ikonet.
  • tryk på det orange flueben, når du er færdig for at gemme
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?