Hvad kan vi hjælpe med?

Kan man arbejde flere på samme dagsorden på samme tid?

Nej, det kan man ikke.

Der er meget der kan gå galt, hvis I sidder mere end 1 person og arbejder på den samme dagsorden på samme tid. I kan risikere at miste det arbejde I lige har lavet, når I hver især gemmer hver jeres version.

Vi anbefaler derfor at der kun er én ad gangen, der bygger en dagsorden op. Når man går væk fra denne dagsorden kan en anden fint gå ind og arbejde videre med den. Hovedsagen er, at der kun er én person ad gangen, der opretter punkter og skriver indhold m.m.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?