Jeg kan ikke længere se min note, kommentar eller markering?

Kan du ikke længere se din note, delte kommentar eller markering i mødet (og er den heller ikke at finde i overblikket), kan det skyldes at punktet, som noten, kommentaren eller markeringen var oprettet på, er slettet eller har skiftet placering i mødet efter en genpublicering/genbehandling. 

Kontakt dagsordensamler på mødet og undersøg om et af følgende scenarierer kan være grunden til, at det er slettet: Hvad sker der med noter, delte kommentarer og markeringer efter genpublicering?

You voted 'op'.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?