Hvad kan vi hjælpe med?

Hvor er min note, delte kommentar eller markering?

Kan du ikke længere se din note, delte kommentar eller markering, kan det skyldes at punktet, som noten, kommentaren eller markeringen er oprettet på, er slettet eller har skiftet placering i mødet efter en genpublicering. Se mere her forneden:

hvad sker der med noter, kommentarer og markeringer efter genpublicering:

Med genpublicering mener vi en ændret dagsorden eller en dagsorden der er omdannet til et referat:

Punktet har ikke skiftet placering:

Punktnummer og punktets placering er den samme, men punktet har fået tilføjet tekst, ændret en overskrift eller andre smårettelser:

  • Noterne, kommentarer og markeringer
    bevaret både i dokumentet og overblikket

Punktet har skiftet placering 

Punktet er blevet flyttet op eller ned i mødet, så det ikke længere vises samme sted hvor det oprindeligt var oprettet:

  • Noter, delte kommentarer og markeringer forsvinder muligvis. Det afhænger fuldstændigt af ESDH-systemet. Noter, delte kommentarer og markeringer gemmes op mod punkternes unikke punkt-id'er, der automatisk genereres i ESDH-systemet. I de fleste tilfælde følger punktets unikke id med, hvis punktet flyttes, så noter, delte kommentarer og markeringer bliver bevaret og vises på punktets nye placering. Men i nogen ESDH-systemer genreres der nye id'er på punkterne, hvis de flyttes op eller ned. Og hvis punkt-id'et skiftes ud med et andet, betragtes punktet som slettet og erstattet af et nyt. I det tilfælde har vi ikke mulighed for at bevare noter eller kommentarer. Heller ikke som historiske i "Overblikket". Dette scenarie gør sig gældende for SBSYS og KMD.
  • I andre tilfælde bevares noter, delte kommentarer og markeringer på punktets oprindelige placering, hvis der ikke er noget unik punkt-id på punktet. 

Punktet eller bilaget er slettet:

Hvis punktet eller bilaget er slettet fra mødet, har vi ingen mulighed for at bevare noter, delte kommentar og markeringer, og de vil derfor være mistet.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?