Hvad kan vi hjælpe med?

Hvor er download-knappen?

Den orange "Offline"-knap, som indikerer, at du kan downloade et møde, er placeret nederst i højre hjørne på forsiden af et møde.

Bemærk: Offline-funktionen findes kun på iPad.

Hvis download-knappen ikke er synlig, kan det være fordi: 

  • du står det forkerte sted. Gå til forsiden af mødet, hvor du kan se mødetidspunkt, mødested m.m.
  • offline-visning af møder er ikke aktiveret på udvalget. Tag fat på den ansvarlige for udvalget for at høre om visningen kan slåes til
  • du er ikke medlem af udvalget
  • mødet er endnu ikke frigivet
  • du er i offline-mode - du kan udelukkende downloade møder, når du er online
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?