Hvad kan vi hjælpe med?

Hvordan stemmer jeg på et punkt?

Hvordan stemmer jeg på et punkt?

Når funktionen Afstemning er slået til på et punkt, så kan du afgive din stemme digitalt, når der skal stemmes om en forslag, en sag, en indstilling eller hvad som helst, der kræver en afgørelse.

Sådan stemmer du digitalt

  • Vælg det punkt på dagsordenen, hvor du skal stemme
  • Øverst i venstrenavigationen ser du de grå afstemningsknapper
  • Klik på enten For, Imod eller Undlad
  • Du kan nu se dit valg, idet den knap du har klikket på er blevet blå
  • Din stemme fremgår nu af det fælles afstemningsresultat, som dagsordensamleren kan hente ned som PDF

Er du kommet til at vælge forkert, klikker du bare på en af de andre valgmuligheder.

Hvis I skal stemme om flere forslag på en indstilling, så skal dagsordensamleren huske at hente en PDF ned, inden I stemmer igen. På PDF’en med afstemningsresultatet vil dagsordensamleren kunne skelne mellem de forskellige afstemninger ved hjælp af klokkeslættet.

NB Hvis du ikke kan se afstemningsknapperne på det punkt, som der skal stemmes om, så er det fordi du ikke har rollen som udvalgsmedlem eller Ekstra deltager. Kontakt mødelederen eller dagsordensamleren, så du kan få ændret din rolle.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?