Hvordan finder jeg udvalg og møder?

Både på web og på iPad'en navigerer du rundt mellem udvalg, møder, dagsordner, sagsfremstillinger og bilag i menuen ude til venstre.

Under Mine udvalg finder du de udvalg, du er medlem af. Under Øvrige udvalg ligger de udvalg i din organisation, som du ikke er medlem af, men som du har mulighed for at læse dagsordner fra, hvis de er åbne. Under Historiske udvalg ligger 'gamle' udvalg, som ikke længere er aktuelle.

Sådan finder du en bestemt dagsorden:

  • vælg et udvalg i venstremenuen

  • vælg mødetidspunktet for mødet

  • vælg det dagsordenspunkt, du ønsker at læse og navigér rundt mellem sagsfremstilling og bilag via menuen til venstre og tilbage-knappen i øverste venstre hjørne.

Eller skift hurtigt mellem de forskellige dagsordenspunkter ved at benytte de sorte pile øverst efter punktets navn 

Info

  • den røde farve angiver at et punkt er lukket
  • clipsen i den orange cirkel angiver at, punktet har vedhæftet bilag

Tryk på pilene (findes ikke i web-udgaven) ved siden af klokken øverst på skærmen for at skjule venstremenuen. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?