Hvad kan vi hjælpe med?

Hvor finder jeg "Øvrigt materiale"?

Sådan finder du "Øvrigt materiale"

Bemærk:

  • der skal som minimum være ét møde i udvalget, før det er muligt at se øvrigt materiale.
  • man skal være medlem af udvalget, før det er muligt at se øvrigt materiale

iPad

  • log ind i FirstAgenda app'en
  • gå til på forsiden af et møde i et udvalg med Øvrigt materiale
  • tryk på "Øvrigt materiale >" under dagsordenpunkterne

  • når du har trykket på "Øvrigt materiale >" vises alle mapper med dokumenter, der er tilgængelige i Øvrigt materiale. Dokumenter, der ikke er i en mappe vises i 'roden'

 

Web

  • log på FirstAgenda via https://web.firstagenda.com
  • gå til forsiden af et møde i et udvalg med Øvrigt materiale 
  • i venstre side under dagsordenpunkterne, finder du mapper og dokumenter med Øvrigt materiale

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?