Hvad kan vi hjælpe med?

Hvordan godkender jeg et referat?

Sådan godkender du et referat

Når eksempelvis et politisk møde eller et bestyrelsesmøde er slut, skal du som mødedeltager godkende de beslutninger, der er truffet på mødet. Normalt sker det ved hjælp af et fysisk underskriftsark, der sendes rundt til signering af mødedeltagerne. 

Men det kan også gøres med et enkelt klik på knappen Godkend i FirstAgenda. Se nedenfor hvordan.

  • Log ind i FirstAgenda
  • Gå til forsiden af mødet, som indeholder det punkt, hvor du godkender hele referatet. Det er let at se, hvilket punkt du skal godkende, da det er markeret med et orange ikon. 
  • Klik på punktet med det orange ikon - i eksemplet nedenfor er der uoploaded en "Underskriftsside" til punktet, men det kunne også have heddet noget andet som f.eks. "Godkend referat".

  • Klik på Godkend

  • Klik Godkend for endelig godkendelse

Referatet er nu godkendt, og knappen har skiftet farve til grøn med teksten "Godkendt". Hvis du klikker på Godkendt, kan du se tidspunktet for, hvornår du har afgivet din godkendelse.

Info: har du godkendt et referat ved en fejl, eller ønsker du at fortryde en godkendelse, skal du kontakte dagsordensamleren for udvalget. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?